Оцінка протипожежного стану об'єктів

Наші фахівці здійснюють визначення відповідності приміщень, будівель, споруд та їх територій, технологічних процесів виробництв тощо вимогам чинних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.